Opłaty i rekrutacja

 

Opłata wpisowa: 250 zł (jednorazowa opłata)

Czesne: 500 zł (opłata ta nie uwzględnia wyżywienia i obowiązuje dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Zabrze)

Opłata za wyżywienie: 8 zł/ dzień (kwotę mnożymy razy ilość dni w miesiącu, gdy dziecko uczęszcza do żłobka)

W przypadku, gdy dziecko choruje należy poinformować o tym fakcie placówkę, aby ta mogła ten fakt zgłosić do firmy cateringowej

cateringowej.

W ramach opłaty miesięcznej gwarantujemy:

 

       całodzienną opiekę zapewnioną przez wykwalifikowaną kadrę

       pełne wyżywienie (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek)

       zajęcia plastyczne

       zajęcia muzyczne

       język angielski dla maluchów ( w okresie od października do czerwca)

       zajęcia ruchowe

 

Rekrutacja

Rekrutacja do żłobka odbywa się przez cały rok. O przyjęciu do placówki decyduje kolejność zgłoszeń oraz dyrektor placówki.

Przyjmujemy dzieci, które ukończyły pierwszy rok życia.

Do naszej placówki może uczęszczać 22 dzieci

Karty zgłoszeniowe można pobierać osobiście w naszej placówce, Zabrze, ul. Dworska 18b/1 i 2 . Warunkiem przyjęcia jest podpisanie umowy, zapoznanie się z regulaminem, wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz wpłata na konto wpisowego. Wpłata wpisowego następuje po podpisaniu umowy.

Jesteśmy placówką, która jest wpisana do rejestru żłobków w Urzędzie Miasta Zabrze.

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/zdrowie/zlobki

Regulamin

Aby przeglądać regulamin naszego Żłobka, kliknij w poniższy link.