Godziny pracy:

Żłobek jest czynny pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) od 7:00 do 17:00 przez cały rok z wyłączeniem dni Świątecznych wolnych ustawowo od pracy oraz dwutygodniowej przerwy wakacyjnej.

Grupy:

Nasz żłobek może przyjąć 22 maluchów. Planowane są dwie grupy (dzieci młodsze, dzieci starsze).
Nasza kadra posiada kwalifikacje pedagogiczne. Wszystkie zajęcia dodatkowe są prowadzone przez osoby posiadające kwalifikacje kierunkowe. W naszym żłobku w okresie od października do czerwca prowadzone są bezpłatne zajęcia z języka angielskiego.

Kuchnia:

Posiłki podawane w naszym żłobku przyrządzane są przez firmę cateringową, która posiada zezwolenia sanepidu na przygotowywanie i przywożenie posiłków. Posiłki dla naszych maluchów przygotowywane są w sposób domowy oraz z zachowanie wszelkich norm obowiązujących w żywieniu małych dzieci.
Posiłki przygotowywane są z zachowaniem bezwzględnej higieny na podstawie norm HACCP. 
Używamy wyłącznie zdrowych naczyń do żywności – z atestem, głównie szklanych, ceramicznych i plastikowych. 
Rezygnujemy ze słodkich napojów na rzecz herbaty owocowej i wody.
Nasza woda została przebadana i uzyskała pozytywną opinię.

Bezpieczeństwo:

Żłobek spełnia wszystkie wymogi dla zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania w nim dzieci od roku do lat trzech. Posiadamy niezbędne certyfikaty i atesty.

 

Żłobek posiada:

                     wysokość sal dydaktycznych pow 2,5 m

                     oznakowane drogi i wyjścia ewakuacyjne, miejsca lokalizacji gaśnic p.poż

                     odpowiedni system wentylacji pomieszczeń

                     odpowiednią ilość sanitariatów przypadających na dziecko

                     wymagane atesty na farby i wykładziny zastosowane we wnętrzach

                     certyfikaty na meble, pomoce dydaktyczne oraz zabawki