Opłaty

 • Opłata wpisowa: 250 zł (jednorazowa opłata)
 • Czesne: 500 zł (opłata ta nie uwzględnia wyżywienia i obowiązuje dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Zabrze)
 • Opłata za wyżywienie: 8 zł/ dzień (kwotę mnożymy razy ilość dni w miesiącu, gdy dziecko uczęszcza do żłobka)

W przypadku, gdy dziecko choruje należy poinformować o tym fakcie placówkę, aby ta mogła ten fakt zgłosić do firmy cateringowej.

W ramach opłaty miesięcznej gwarantujemy:

 • całodzienną opiekę zapewnioną przez wykwalifikowaną kadrę
 • pełne wyżywienie (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek)
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia muzyczne
 • język angielski dla maluchów ( w okresie od października do czerwca)
 • zajęcia ruchowe

Rekrutacja

Rekrutacja do żłobka odbywa się przez cały rok. O przyjęciu do placówki decyduje kolejność zgłoszeń oraz dyrektor placówki.

Przyjmujemy dzieci, które ukończyły pierwszy rok życia.

Do naszej placówki może uczęszczać 22 dzieci.

Karty zgłoszeniowe można pobierać osobiście w naszej placówce, Zabrze, ul. Dworska 18b/1 i 2 . Warunkiem przyjęcia jest:

 • podpisanie umowy,
 • zapoznanie się z regulaminem,
 • wypełnienie karty zgłoszeniowej
 • oraz wpłata na konto wpisowego (wpłata wpisowego następuje po podpisaniu umowy).

Jesteśmy placówką, która jest wpisana do rejestru żłobków w Urzędzie Miasta Zabrze (zobacz).

Regulamin

Aby przeglądać regulamin naszego Żłobka, kliknij w poniższy link:

Regulamin żłobka