Godziny pracy

Żłobek Tygryskowo czynny jest:

pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 17:00

przez cały rok z wyłączeniem Dni Świątecznych wolnych ustawowo od pracy oraz dwutygodniowej przerwy wakacyjnej.

Grupy

Nasz żłobek może przyjąć 22 maluchów. Planowane są dwie grupy (dzieci młodsze, dzieci starsze).

Kadra i zajęcia dodatkowe

Nasza kadra posiada kwalifikacje pedagogiczne. Wszystkie zajęcia dodatkowe są prowadzone przez osoby posiadające kwalifikacje kierunkowe.

W naszym żłobku w okresie od października do czerwca prowadzone są bezpłatne zajęcia z języka angielskiego.

Kuchnia

Posiłki podawane w naszym żłobku przyrządzane są przez firmę cateringową, która posiada zezwolenia Sanepidu na przygotowywanie i przywożenie posiłków.

Posiłki dla naszych maluchów przygotowywane są w sposób domowy oraz z zachowanie wszelkich norm obowiązujących w żywieniu małych dzieci.

Posiłki przygotowywane są z zachowaniem bezwzględnej higieny na podstawie norm HACCP.

Używamy wyłącznie zdrowych naczyń do żywności – z atestem, głównie szklanych, ceramicznych i plastikowych.

Rezygnujemy ze słodkich napojów na rzecz herbaty owocowej i wody.

Nasza woda została przebadana i uzyskała pozytywną opinię.

Nasz żłobek posiada:

- wysokość sal dydaktycznych pow 2,5m
- oznakowane drogi i wyjścia ewakuacyjne, miejsca lokalizacji gaśnic p.poż
- odpowiedni system wentylacji pomieszczeń
- odpowiednią ilość sanitariatów przypadających na dziecko
- wymagane atesty na farby i wykładziny zastosowane we wnętrzach
- certyfikaty na meble, pomoce dydaktyczne oraz zabawki