7.00-9.00

Przyjmowanie dzieci do żłobka:

 • zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci
 • zabawy manipulacyjne
 • zabawy konstrukcyjne

8.50-9.00

Czynności higieniczne przygotowujące do śniadania

9.00-9.30

Śniadanie

9.30-9.45

Słuchanie bajki

9.45- 11.00

Zabawy edukacyjne i ogólnorozwojowe

 • zajęcia ruchowe: „Tygryskowa gimnastyka”
 • zabawy z elementami muzykoterapii
 • zajęcia rozwojowe
 • zajęcia edukacyjne: „Gimnastyka buzi i języka”
 • śpiewanie piosenek
 • nauka rymowanek i wyliczanek

11.00-11.20

Zabawy taneczne

11.20-11.30

Czynności higieniczne przygotowujące do obiadu

11.30-12.00

Obiad

12.00-14.00

Leżakowanie

14.00-14.30

Czynności higieniczne po spaniu oraz przygotowujące do podwieczorku

14.30-14.50

Podwieczorek

14.50- 17.00

Odbieranie dzieci ze żłobka przez opiekunów Zabawy swobodne:

 • zabawy ruchowe
 • zabawy w kącikach zainteresowań
 • układanki
 • zabawy konstrukcyjne.