Ars Educandi Małgorzata Skowron-Mazur realizuje projekt pn.

„Gdy powrót do pracy planujesz w naszym żłobku miejsce znajdujesz – zwiększenie liczby miejsc
w żłobku szansą na powrót do pracy zabrzańskich rodziców”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ma na celu stworzenie możliwości powrotu lub wejścia na rynek pracy 18 kobietom z terenu Zabrza, które z powodu konieczności sprawowania opieki nad dziećmi do 3 lat są poza rynkiem pracy, poprzez utworzenie 18 dodatkowych miejsc i świadczenie opieki nad dziećmi do 3 lat w Żłobku nr 5 w terminie do 31.03.2020 r. Grupą docelową są: osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowujące dzieci do 3 lat, osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do 3 lat oraz osoby, które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3. Po przystosowaniu pomieszczeń dla potrzeb utworzenia 18 nowych miejsc, przez kolejnych 12 miesięcy będzie sprawowana opieka nad dziećmi do lat 3. Projekt jest realizowany na terenie miasta Zabrze od 01.08.2018 r. do 31.03.2020 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 337 125, 00 zł